A korlátolt felelősségű társaság (Új Ptk.)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (FOGALMA, ALAPÍTÁSA, SZERVEZETE, A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY, A TÖRZSTŐKE FELEMELÉSE, LESZÁLLÍTÁSA)

A kft. a német jog találmánya, amely a 20. század második felében meghódította a kontinentális Európa szinte valamennyi országának társasági jogát és a kis- és középvállalkozások számára megfelelő jogi formát kínál. A kft. jogi jellegét tekintve vagyonegyesítő társaság, amelyben a tagok és a társaság személye elkülönül egymástól.

3:159. § [A korlátolt felelősségű társaság fogalma]

A korlátolt felelősségű társaság (kft.) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a tag nem köteles helytállni.

A Ptk. a kft. korábbi definícióján nem változtat, így kft. továbbra is előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alapítható közös üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására. A Ptk. meghatározza a tag kötelezettségeit, amely a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására és a társasági szerződésben meghatározott egyéb kötelezettség teljesítésére terjed ki. A kft. másik fontos ismérve a tag korlátozott felelőssége, amelynek értelmében a társaság kötelezettségeiért nem tartozik helytállni. A tagnak a társasági jogviszony alapján egyetlen kötelezettsége van, hogy a társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulást és egyéb kötelezettséget teljesítsen, ezekért a társasággal szemben fennálló kötelezettségekért azonban korlátlan helytállási kötelezettség terheli.